Flipproletar!

Et biografisk tidsbillede af første halvdel af det 20. århundrede tegnet af en flipproletar. Læseren får ikke bare et indblik i en del af Næstveds historie, men kommer tæt på mennesker og den sociale og politiske virkelighed, de er en del af.

Josef Johannes Gotfred Jensen, frisør (født i Næstved 1905), fortæller i breve til datteren Hanne og barnebarnet Louise om sit barndoms- og ungdomsmiljø i Næstved. Han beskriver også sit videre livsforløb, primært i Schweiz og København. 

Josef Jensen refererer i Flipproletar med en åbenhed, hvad der skete i tiden - politisk og socialt - og drager sammenligninger med nutiden. Han anskuer 'det pæne borgerskab' fra en lidt anden synsvinkel end den gængse. Affattet i et uforfalsket ’håndværkersprog’ går han tæt på mennesker og begivenheder og tegner et tidsbillede af første halvdel af det 20. århundrede med mange markante personportrætter og stærke oplevelser. Han fortæller ærligt og skånselsløst - dog ikke uden humor - om menneskers indbyrdes relationer på godt og ondt, om barske og sjove episoder, og harmes over den uretfærdighed og udbytning, han var vidne til. Centralt i det lokale stof er barndomstiden og ungdomstiden i Næstved, præget af en dominerende far og en kuet, men stræbsom og dygtig, mor, og J.J.’s lærlingetid under kummerlige forhold. Der berettes levende og bredt om en epoke i Næstveds historie - om mennesker, miljøer, episoder m.m. - anskuet fra en ’flipproletars’ synsvinkel. 

 

 

Genre: 

Pris: 

169,00 kr.

ISBN: 

978-87-93063-85-3

Lignende bøger

Forfatter