Fra Kriminologi til Kriminalprævention

Et samfund uden kriminalitet? Det er utænkeligt – men kunne vi komme til at leve i et samfund med mindre kriminalitet, et samfund hvor vi ikke stjæler, slår, truer, ødelægger, snyder eller på anden måde forulemper hinanden i samme grad som tilfældet er i dag? Og hvad skal der til? Hvad kan der gøres? Hvad skal der gøres?

Det er temaet for På jagt efter Paradis, en jagt i tre bind.

Det første bind – Fra Kriminologi til Kriminalprævention – kommer med et bud på, hvad vi ved om kriminalitetens årsager, og hvordan vi kan bruge denne viden til at blive bedre til at forebygge kri- minalitet. Det er på flere måder både en grundbog i Kriminologi og en grundbog i Kriminalpræven- tion. Det er dog ikke et forsøg på at komme hele vejen rundt og beskrive alt hvad Kriminologi og Kriminalprævention kan dreje sig om. Det er en faglig, men også en personlig bog, præget af hvad der interesserer forfatteren mest, og hvad han synes er rigtigst og vigtigst.

Er udkommet 31. august 2020.

Genre: 

Pris: 

400,00 kr.

ISBN: 

9788793709935