Hovedet på bloggen - hånden på hjertet

Den tyske filosof Karl Marx (1818-1883) har en gang sagt, at ”den herskende klasses tanker er de herskende.” Bogen belyser og diskuterer et anderledes standpunkt end det, som liberalismen og markedsøkonomien står for.

Borgerskabet hævdede under dets store revolutioner i Frankrig 1789 og i Amerikas Forende Stater 1776, at dets borgerlige frihedsrettigheder var evigt gyldige og gjaldt for alle, universelle. Karl Marx hævdede derimod, at lønarbejderens eneste ret i et kapitalistisk samfund var retten til at blive økonomisk udbyttet. Borgerskabets ytringsfrihed er på ingen måde kommet for at blive - til evig tid, og vil hurtigt blive rullet tilbage til ingenting, hvis det føler sin magtposition truet. Historisk har borgerskabet indskrænket sin ytringsfrihed i perioder med økonomisk og politisk krise, hvor det har følt sig udfordret og dets magt i fare. 

I dagens Danmark har liberalisme og markedsøkonomi nærmest antaget karakter af religiøs fundamentalisme. Ikke desto mindre mener jeg, at mit mindretalsstandpunkt bør fremføres - og det er min grundlæggende påstand, at det stadig har politisk relevans for nutiden. Det fremturer jeg glad og gerne med på min blog: www.leftnews.dk - men de handler om hele verden: lige fra min barndoms fodboldklub i Roskilde, over min passion for cykelsport og til politiske emner som præsidentvalget i USA, situationen i Mellemøsten og til den hjemlige politiske andedam.     

Hvis du har mod på at blive konfronteret med mine - i manges øjne - kontroversielle synspunkter og alternative synsvinkler, bør du læse denne bog Hovedet på bloggen - hånden på hjertet. Du vil med garanti blive udfordret til din grænse - og måske ud over denne, men vil - lover jeg - alligevel blive en smule klogere på verdens gang og måske i stand til at skabe dig et større helhedssyn - og på denne måde få mere mening i galskaben.   

 

 

Genre: 

Pris: 

199,00 kr.

ISBN: 

9788793063631

Forfatter