Tænk engang!

Vi lever i et erindringsløst nutidsfikseret samfund, hvor åndløsheden har gode vækstbetingelser. Vi vil godt med denne bog slå et slag for at ånd, nærvær, tænksomhed og dannelse kommer på den organisatoriske og ledelsesfilosofiske dagsorden.

Uden dybde og tyngde svæver man til vejrs som en herreløs ballon.

Bogen har flere målgrupper

➢    Den vil være brugbar i forbindelse ledelseskurser afholdt af konsulentfirmaer (hvis ellers de tør bruge den!!)

➢    Den har interesse for alle, der er optaget af eller kymrer sig om udviklingen på deres arbejdsplads

➢    Uddannelsesinstitutioner, der har organisation og ledelse på dagsordenen

➢    Interesseorganisationer vil i høj grad kunne bruge den i deres lederudviklingskurser

➢    Private og offentlige virksomheder

Den bærende pointe i den lærde organisation er, ikke blot rigidt at holde sig til økonomitænkningen, men også at inkludere de kulturelle/dannelsesmæssige aspekter i organisationens værdigrundlag.

Dette vil udvikle organisationen og gøre den mere robust – skabe større arbejdsglæde, større loyalitet, større engagement og samtidig bidrage til positive resultater på bundlinjen.

Vi erkender, at vores evige søgen efter øjeblikkelig behovstilfredsstillelse i alle livets forhold er en utopi, eller som Svend Brinkmann udtrykker det: Gå glip!

TÆNK ENGANG!

 

Genre: 

Pris: 

180,00 kr.

ISBN: 

9788793063041

Lignende bøger