Undskyld på japansk

Som journalist fortæller Asger Røjle Christensen om Japan som han ser landet og tegner et kritisk billede af dets krigshistorie. Gennem bogen giver han en forklaring på, hvorfor denne historie ser ud, som den gør. 

 

Asger Røjle Christensen om Undskyld på japansk

„Jeg har ikke skrevet bogen for at forsvare Japan - og heller ikke for at fordømme Japan. Ingen af delene er min opgave. Jeg har som journalist sat mig for at beskrive, hvad jeg ser. Min bog udtrykker en skarp kritik af, men også en forklaring på, at Japan ikke har fået bearbejdet sin krigshistorie ordentligt, og at mange japanere er vokset op med kun at møde en tilfældig og selektiv version af sandheden om landets egen krigshistorie. Det betyder, at krigshistorien stadig er en alvorlig belastning for Japan i forhold til nabolandene - i kontrast til Tyskland. Men jeg vil samtidig i bogen forsøge at komme med en mere omhyggelig forklaring på, hvorfor det er gået sådan, end der normalt er plads til i de små nyhedshistorier, jeg selv gennem årene har skrevet ikke så få af.”

 

 

Genre: 

Pris: 

179,00 kr.

ISBN: 

9788793063846

Lignende bøger

Forfatter