Til pressen


Pressemeddelelser eller pressefotos på bestemte titler fremsendes gerne ved henvendelse til post@trykvaerket.dk eller ring på tlf.: 8853 6650.

Generelle oplysninger om TRYKVÆRKET kan fås ved TRYKVÆRKETs forlagsredaktør
Stig Petersen, tlf. 8853 6650 eller ved direktør Ulrik T. Skafte på TURBINE forlaget på
tlf.: 8612 7916.