Benjamin Rud Elberth

Benjamin Rud Elberth er direktør og digital rådgiver i bureauet Digitaltaktik.dk, der bl.a. rådgiver danske organisationer, ministerier og politikere. Benjamin har arbejdet med og rådgivet om interessevaretagelse og digital interessevaretagelse som digital chef for Socialdemokraterne, for politiske partier, ministerier, interesseorganisationer og virksomheder og som digital chef i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese. benjamin har udformet digitale Pubic Affairs-strategier og -taktikker for en række brands. Benjamin er blandet andet aktør i DI Rådgivernes Public Affairs Netværk, ligesom han faciliterer netværk om digital interessevaretagelse hos Altinget.