Benjamin Rud Elberth

Direktør og digital rådgiver i bureauet Digitaltaktik.dk, der bl.a. rådgiver danske organisationer, ministerier og politikere. Har arbejdet med og rådgivet om (digital) interessevaretagelse som digital chef for Socialdemokraterne, for politiske partier, ministerier, interesseorganisationer, virksomheder samt kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese. Har udformet digitale Pubic Affairs-strategier og -taktikker for en række brands. 

Benjamin Rud Elberth er bl.a. aktør i DI Rådgivernes Public Affairs Netværk, ligesom han faciliterer netværk om digital interessevaretagelse hos Altinget.