Benjamin Rud Elberth

Direktør og digital rådgiver i bureauet Elberth Kommunikation, der siden 2016 har rådgivet en lang række politiske organisationer, interesseorganisationer, ministerier, regioner og kommuner.

Han har tidligere skrevet bogen ”Digital Interessevaretagelse” i 2017, er cand.mag. i Dansk og Master i Cross-Media Communication.

Læs mere på www.elberth.dk