Birgitte Asmussen


Birgitte Asmussen er uddannet kontorassistent og psykoterapeut og deler i bogen sine erfaringer og indsigter, opsamlet på de mange arbejdspladser som hun - bl.a. via ni år som professionel vikar - har set indefra. Hun leverer stof fra en, der har støvlerne på. Praksis, ikke teori. 
Siden 2005 har hun også haft egen virksomhed (www.bevidsthed.nu) hvor hun arbejder med mennesker i udvikling og forandring. 

Birgitte er uddannet kontorassistent og psykoterapeut. Hun begyndte sit arbejdsliv som 16-årig, og har i dag mere end 45 ansættelser på sit CV. Mange af dem har været faste ansættelser, endnu flere har været vikaransættelser. Hun har været rundt om nogle ufaglærte jobs, og hun har et højskoleophold med sig.
Nogen lige vej har det ikke været, men hele tiden har hun på én gang haft sit arbejde som levebrød og studieobjekt.
Gennem tiden har Birgitte opsamlet en mængde erfaringer og indsigter om arbejdslivet og menneskers hverdag på arbejdspladserne. Indsigter, der gælder virksomhedernes ”personlige kendetegn”, og indsigter der gælder de ansattes /medarbejdernes vilkår og hverdag.