Claus Holdt

Claus Holdt, cand. phil., født i Schweiz.