Claus Holdt

Forfatteren er født i Schweiiz og uddannet cand. phil.