Hanne Ida Rafn

Hanne Ida Rafn er født i Køge i 1949 som den yngste af barbermester Johannes Jensens fire børn. Her voksede hun op i et lille hus på Langesvej.

Barndommen sluttede med en realeksamen fra Køge Gymnasium. Efter tilfældige jobs tog hun til udlandet og tilbragte et par år i Tyskland og Frankrig,

hvor hun tog en fransk studenter- og lærereksamen. Siden læste Hanne fransk og samfundsfag på Københavns Universitet.

Efter endt uddannelse som cand. mag. blev hun ansat som lærer ved Greve Gymnasium, hvorfra hun pensioneredes i 2013.

Privat var Hanne gift med Knud Rafn, med hvem hun har datteren Louise. I dag er hun mormor med stort M for Louises søn Valdemar og datter Victoria.