Inge Brændstrup

Inge Brændstrup, født 1940 i Aarhus, har et langt og afvekslende arbejdsliv bag sig, som dameskrædder, signaloperatør, bankkasserer og kommunal sagsbehandler. Som pensionist har hun gennem nogle år haft frivilligt arbejde på et værested for misbrugere, ensomme og psykisk syge.

I 2015 udkom Inge Brændstrups første bog TIL SYVENDE & SIDST, som fortæller om syvtallets magi og indflydelse:

Jorden blev skabt på syv dage, og vi har regnbuens syv farver, musikkens syv toner, De Syv Have og de syv synlige himmellegemer. Bogen kommer også omkring De syv slørs dans, de syv dyder og dødssynder og meget mere. Der kan måske være syvårskrise i forholdet, vi kan være i syv sind, og det hele kan tage syv lange og syv brede.