Lars Buurgaard Sørensen

Forfatteren er førende advokat inden for tvangsfjernelser af børn og unge i Danmark. Han har stor erfaring med alt fra kommunerne til ankestyrelsen og retsinstanserne. Udover arbejdet med tvangsfjernelser behandler han sager om tvangsadoption og forældremyndighed. 

I 2018 skriver han bogen Tvangsfjernelse af børn og unge i praksis med målet om at afhjælpe det problem, at der sker alt for mange fejl i sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Der er desuden skrevet en bog om en af Buurgaards sager, nemlig Ellen Stampes bog Uegnet som far. 

Forfatteren har to teenagebørn og er bosat i Nordjylland, men arbejder overalt i landet. 

Se mere om Buurgaard og hans arbejde på tvangsfjernelse.dk.