Niels Holland

Født i Århus i 1966 og bosiddende i Frederikssund. Uddannet skibsfører fra Marstal Navigationsskole og siden læst videre til navigationslærer.

Forfatteren har siden 2007 været ansat som lektor på Søværnets Officersskole, hvor han underviser i maritime fag.

Han er derudover forfatter til de lærebøger, der bruges i navigationsundervisningen ved de danske navigationsskoler samt medforfatter på lærebøgerne i skibsteknik og skibsadministration.