Nis Grønager Madsen

(f.1975) er forfatter, foredragsholder og selvstændig konsulent. Nis har været iværksætter siden 2014 og har i fem år holdt foredrag og temadage for en lang række private og offentlige virksom-heder. ”Angst, Håb og Rock’n’Roll” er Nis’ tredje bog.

Nis bor i Odense med sin kone og fire børn.


975) er forfatter, fore- dragsholder og selvstændig konsulent. Nis har været iværksætter siden 2014 og har i 5 år holdt foredrag og temadage for en lang række private og offentlige virk- somheder. ”Angst, Håb og Rock’n’Roll” er Nis’ tredje bog.

Nis bor i Odense med sin kone og fire børn.