Palle Bo Nielsen

Palle Bo Nielsen har sin egen blog www.leftnews.dk.

Uddannet fra Roskilde Universitetscenter (RUC) som cand. mag. i historie og samfundsfag i 1980.

Har arbejdet som underviser på uddannelsesinstitutioner på det gymnasiale niveau, sidst på Københavns Voksenuddannelsescenter, KVUC som lektor.

På efterløn i 2013.

Politisk aktiv i Socialistisk Ungdoms Forum (SUF) og Venstresocialisterne (VS) fra 1969 til 1972.  Var med til at danne Internationale Socialister i 1972, blev i 1974 ekskluderet for afvigende synspunkter på en lang række områder.Var i 1979 med til at starte en lille trotskistisk gruppe i Danmark, Trotskistisk Arbejderforbund, som var knyttet til en international trotskistisk bevægelse med hovedsæde i England.

Droppede ud af politik i 1982 og har ikke siden været politisk organiseret. Har fortsat en grundholdning som revolutionær marxist og har ikke fjernet sig fra sit oprindelige politiske ståsted.  

I 2014 udgav han en selvbiografi med titlen ”Palle alene i verden. Fra pæn dreng til oprører. En personlig og politisk biografi” på forlaget Underskoven.