Palle Bo Nielsen

Uddannet cand. mag. i Historie og Samfundsfag fra Roskilde Universitetscenter (RUC) i 1980.

Har arbejdet som underviser på uddannelsesinstitutioner på det gymnasiale niveau, sidst på Københavns Voksenuddannelsescenter, KVUC, som lektor.

 

Palle Bo Nielsen har været politisk aktiv i Socialistisk Ungdoms Forum (SUF) og Venstresocialisterne (VS) fra 1969 til 1972. Han var med til at danne Internationale Socialister i 1972, men blev i 1974 ekskluderet grundet afvigende synspunkter på en lang række områder. 

Var i 1979 med til at starte en lille trotskistisk gruppe i Danmark, Trotskistisk Arbejderforbund, som var knyttet til en international trotskistisk bevægelse med hovedsæde i England.

 

Forlod politik i 1982 og har ikke siden været politisk organiseret. Har fortsat en grundholdning som revolutionær marxist og har ikke fjernet sig fra sit oprindelige politiske ståsted.  

 

Gik på efterløn i 2013 og udgav i 2014 en selvbiografi med titlen Palle alene i verden. Fra pæn dreng til oprører. En personlig og politisk biografi på forlaget Underskoven.  

 

Læs mere om og af forfatteren på hans blog www.leftnews.dk.