Peter Kovács

Cand. jur. og HD(O) og HD(U). Formand for Kritiske Bankkunder