Steen Frederiksen

Steen Frederiksen (f. 1951) er uddannet lærer og har en MA i ledelses- og organisationsudvikling fra CBS.
Han er far til fem børn og har i 22 år ledet skoler. Først som forstander på Andebølle Ungdomshøjskole
og siden som skoleleder på Endrupskolen i Fredensborg og Skovshoved Skole i Gentofte. Inden da arbej-
dede han som lærer og underviser igennem 14 år.
Gennem årene har han stået bag store forandringsprocesser, både af pædagogisk, organisatorisk og byg-
ningsmæssig karakter. Det har bragt de skoler, han har stået i spidsen for, frem til mange anerkendelser,
stor opmærksomhed og gode resultater.