Steen Horster

Uddannet i Statskundskab.

Han har arbejdet med økonomi, edb, love og regler både som ansat og selvstændig. 

Hele livet har Steen Horster være interesseret i kunst og historie, hvilket bl. a. har ført ham forbi Aarhus Kunstakademi og en periode som formand for Bymusets Venner - Aarhus.