Susanne Kragh

Født 1957. Jeg erkender at mit uddannelsesniveau slet ikke berettiger til at udfærdige bogen om Heinz. Alligevel tog jeg udfordringen op, og det har taget mig mere end 5 år af min fritid at undersøge, forske og skaffe beviser for, at Heinz’ vidnesbyrd er autentisk gennem en kildekritisk grundig undersøgelse. Desuden har det været vigtigt for mig, at beretningen fremstod korrekt efter de informationer, jeg har fået fra Heinz selv. Mit erfaringsgrundlag er kontoruddannelse, bankuddannelse og sagsbehandleruddannet kommunalt. Mine interesser har altid været historie, og med alt det i bagagen samt stor hjælp fra eksperter har jeg nu kunnet præsentere bogen ”Heinz i Hitlers Luftwaffe” med så fint et resultat.