Vivian Rose

(f. 1945). Billedkunster og fotograf. Inddraget i Ghana-projekter fra 2017.