Prisliste

 
Priserne er vejledende - for nøjagtig pris kontakt en redaktør.
 
NB: Priserne er ekskl. moms.
 
Første møde med redaktøren om bogprojektet og dets muligheder                      600,- kr
 
Forlagsekspedition af en bog. Obligatorisk                                                          1.500,- kr
 

Tjenester, der tilkøbes efter aftale med redaktør

* Redaktørvurdering/konstruktiv kritik

* Redaktionel og sproglig assistance 

Redaktørvurdering/konstruktiv kritik

Inden du udgiver, har du måske lyst til at få en professionel vurdering og konstruktiv kritik af dit manuskript. 

  • Indtil 200 siders manus    3.000,- kr.
  • 2-300 siders manus          4.000,- kr.
  • 3-400 siders manus          5.000,- kr.
  • Over 400 siders manus - tal med redaktøren 
 
Redaktionel og sproglig assistance
 
Har du brug for hjælp med formuleringerne og din sproglige stil, så kan en erfaren redaktør hjælpe dig med at få et mere flydende sprog og holde den røde tråd. To arbejdsgange med redaktør indgår. 
 
  • Indtil 200 siders manus   6.000,- kr.
  • 2-300 siders manus        8.000,- kr
  • 3-400 siders manus        10.000,- kr.
  • Over 400 siders manus - tal med redaktøren
 
Korrekturlæsning (obligatorisk)
 
Det er så ærgerligt at opdage trykfejl i sin bog. Selv den dygtigste skribent har brug for en korrekturlæser. Din tekst bliver luget for stavefejl, slåfejl og grammatiske fejl. Hverken du eller forlaget kan være tjent med at udgive en bog, som har fejl. 
Korrekturlæsere koster 5 øre pr ord - svarende til ca 3.000,- kr. for 200 A4 sider, ca 4.000 kr for 300 A4 sider og ca 5.000 kr for 400 A4 sider. Få den eksakte pris hos redaktøren.
 
Omslagstekst 
 
Få skrevet en fængende bagsidetekst, så din bog vækker interesse hos køberen.
Vælger du, at din bog skal være med softcover og flapper, skriver vi også flaptekster, som kan være et uddrag af et citat fra bogen og et forfatterportræt.
 
Pris 750,- kr.
 
Grafisk assistance
 
Professionelt design af omslag
 
Et flot og unikt designet omslag, som visuelt udtrykker bogens stemning, og som appellerer til målgruppen, har stor værdi for bogen som helhed og for markedsføringen af den.
Bestil en grafisk designer til det.
Pris 3-4.000,- kr.
 
Køb 3 designudkast af omslaget
 
Hvis du er usikker på, hvordan omslaget skal se ud, kan du også få flere valgmuligheder, så du ender med det perfekte omslag. Bestil en grafiker til at komme med tre forskellige omslags-design. 
Pris 4.500-5.500,- kr.
 
Professionel billedbehandling
 
Har du brug for en professionel grafiker til at optimere dine billeder til bogen? Få en pris ved at kontakte TRYKVÆRKETS redaktør: post@trykvaerket.dk
 
Konvertering til E-bog
 
Konvertering til e-bog, ISBN-nummer til e-bogsudgave samt registrering af e-bog til udlån på folkebibliotekerne.
Prisen kan variere afhængig af, hvilken type bog det er, der skal konverteres - og hvor mange sider, der er tale om.
Kontakt TRYKVÆRKETs redaktør for at få en eksakt pris: post@trykvaerket.dk 
 
Pris fra 775,- kr.
 
Markedsføring
 
Markedsføring er alfa og omega for synlighed af en bog. Udover at udsende anmeldereksemplarer er der en række andre initiativer, som kan hjælpe på læsernes kendskab til bogen. Trykværket tilbyder tre forskellige modeller, som inkluderer udsendelse af anmeldereksemplarer - og herudover flere initiativer, som er beskrevet herunder.
 
Udsendelse af anmeldereksemplarer til 20 adresser med pressemeddelelse, som du selv har skrevet.
Pris fra 900,- kr.
 
Udarbejdelse af pressemeddelelse fra TRYKVÆRKET
Pris 1.200,- kr.
 
Udarbejdelse af pressemeddelelse, som TRYKVÆRKET sender ud på vores eget brevpapir sammen med anmeldereksemplarer til 20 adresser plus udsendelse af elektronisk pressemeddelelse via Presswire.
Pris 2.200,- kr.
 
Markedsføringspakke, lille - 3.000 kr
 
·      Pressemeddelelse udformes og udsendes med bogen til ca 20 medier plus mindst 200 andre medier, herunder lokalaviser og faglige medier.
 
·      Der kan gennemføres et kort interview med forfatteren for at finde en  vinkel samt personliggøre pressemeddelelsen
 
·      Udvælgelse af relevante medier at udsende bogen til
 
·      Herunder undersøges hvilke fagspecifikke medier, der også er relevante at sende bog og pressemeddelelse til - inkl. hjemmesider
 
Markedsføringspakke, mellem  -  4.000 kr
 
Udover ovenstående indeholder denne pakke:
 
·      Facebook-markedsføring med annonce for 1.000 kr
 
·      Research vedrørende relevante facebookgrupper/fansider og information om bogen på disse
 
Markedsføringspakke, stor  - 5.000
 
Udover ovenstående indeholder denne pakke:
 
·      Research vedrørende relevante facebookgrupper/fansider og kontakt for at få oplysninger med her
 
·      Udformning og print af 20 A3 plakater og 200 postkort
 
·      Opfølgning på bogen efter nogle måneder. Eventuelt igangsættes en tilbudskampagne
 
Distribution og salg
 
Trykværket kan medvirke til, at bogen udsendes til Dansk Biblioteks Center, som udarbejder lektørudtalelser (men ikke på alle bøger) og går på lager hos Dafolo Lager, som sørger for udsendelse af bestilte bøger til boghandlere, netboghandleres kunder og bibliotekscentraler. Denne service koster 1.500 kr, mens det koster 500 kr, hvis bogen udelukkende skal have ISBN-nummer og stregkode. Det koster 200 kr halvårligt at have bøgerne på lager.
 
 
Øvrige tjenester
 
Trykværket kan indgå samarbejde om en række andre initiativer, som kan understøtte markedsføring og salg - og vi kan også være behjælpelige med at finde illustratorer til din bog.
 
Kontakt forlagsredaktøren om dette på vores telefonnummer: 8853 6650
 
Fundraising. Dit bogprojekt eller du selv KAN måske rejse penge gennem fundraising. Du kan selv søge rundt om, forsøge dig med crowdfunding - eller du kan trække på Trykværkets erfaring. Hvis du blot ønsker rådgivning om, hvordan du selv kan gøre det, koster det 600 kr. Hvis du ønsker vores indsats, koster det 2.500 kr plus 10% af det beløb, det lykkes os at skaffe hjem.
 
Hjemmeside, facebook og andre sociale medier - spørg om pris.