Offentlige organisationer på tværs af sektorer kan ikke længere gemme sig. Der er brug for tydelighed over for borgere, samarbejdspartnere, journalister, politikere og de mange andre, der på daglig basis kræver svar fra ’det offentlige’. Med de øgede krav til synlighed og deltagelse i den offentlige samtale følger også flere krav til de offentlige ledere. De skal kommunikere i øjenhøjde med borgerne, søge dialogen, gøre sig synlige i medierne, åbne organisationen for omverdenen og blive hørt blandt beslutningstagerne.

Findes som:
Forfatter:
Troels Johannesen

GUD ER KÆRLIGHED! Dette fantastiske budskab, fuldt af liv, lys og håb, er kernen i den kristne tro (1. Joh. 4, 16) - og i min og mange andres. Men hvis kærlighed er liv, hvorfor er det så den døde Jesus, korset, der er kristendommens centrale symbol? Hvad har kærlighed og død med hinanden at gøre? Svaret er: Ingenting. De er fundamentalt forskellige tilværelseskræfter, og med sin idé om, at Jesus døde for at frelse mennesket, har kristendommen gjort døden til en forudsætning for kærligheden - og dermed indføjet en splittelse i Gud, i troen.

Findes som:
Forfatter:
Lau Sander Esbensen

Han kan lidt af hvert, ham Torben Otto, 67-årig københavnersnude, eksrockguitarist med hestehale og amatørkarikaturtegner. Alligevel halter humøret lidt - ligesom højrebenet.

Genre:
Findes som:
Forfatter:
Torben Otto

Et samfund uden kriminalitet? Det er utænkeligt – men kunne vi komme til at leve i et samfund med mindre kriminalitet, et samfund hvor vi ikke stjæler, slår, truer, ødelægger, snyder eller på anden måde forulemper hinanden i samme grad som tilfældet er i dag? Og hvad skal der til? Hvad kan der gøres? Hvad skal der gøres?

Det er temaet for På jagt efter Paradis, en jagt i tre bind.

Genre:
Findes som:
Forfatter:
Flemming Balvig

Et samfund uden kriminalitet? Det er utænkeligt – men kunne vi komme til at leve i et samfund med mindre kriminalitet, et samfund hvor vi ikke stjæler, slår, truer, ødelægger, snyder eller på anden måde forulemper hinanden i samme grad som tilfældet er i dag? Og hvad skal der til? Hvad kan der gøres? Hvad skal der gøres?

Det er temaet for På jagt efter Paradis, en jagt i tre bind.

Genre:
Findes som:
Forfatter:

I denne bog forsøger forfatteren, Finn Kjerulff Hansen, gennem nye synsvinkler og nyfortolkning af kilder og andre forskeres teorier at give svar på nogle af den bornholmske histories mange spørgsmål. Han har lagt det historiske snit i perioden år 0 til ca. 1250, da begivenhederne inden for denne tidsmæssige ramme fik en afgørende indflydelse på øens senere historie, ja faktisk definerede den.

Findes som:
Forfatter:
Finn Kjerulff Hansen

Galionsfigurer fra den danske marine

Bogen er et katalog over de bevarede galionsfigurer fra Søværnets skibe. Der gives en grundig gennemgang af marinens symbolverden fra den tid, hvor figurer af tapre helte og fagre gudinder stod i spidsen for flådens skibe.

Et orlogsskib var en repræsentant for staten og skulle derfor have en passende udsmykning der tålte sammenligning med udlandets skibe. Der blev derfor ofret megen omhu og opmærksomhed på de udsmykningsmæssige detaljer.

Genre:
Findes som:
Forfatter:
Jens Riise Kristensen

Mesterlære begejstrede mange læsere, og Mesterlære II er derfor skrevet for at følge op på det store behov, der har vist sig for erotiske fortællinger fra BDSM-miljøet.

Genre:
Findes som:
Forfatter:
Davie Jones

Marta får diagnosticeret cancer, Jane rejser til den anden side af jorden for at finde sig selv, og Liva får friheden til at vælge imellem liv eller død. På forskellige steder i deres liv, der udspiller sig imellem hverdagslivets relationer, tvinges de hver især til at træffe eksistentielle valg.

At leve er at vælge, og uanset hvilke valg vi træffer, vil de være behæftet med tvivl: gjorde vi det rette, det vi kunne, det vi burde? Tvivlen er et grundvilkår i en tilværelse, der som Søren Kierkegaard udtrykte det, forstås baglæns, men må leves forlæns.

Findes som:
Forfatter:
Anne-Pia Jørgensen

På herrens mark ...

En familie med to små børn flytter fra en to-værelses lejlighed i København til en afsidesliggende lille landejendom i Himmerland, som har stået tom i flere år.

Genre:
Findes som:
Forfatter:
Knud Halskov

Sider